dr Mirjana Radović

dr Mirjana Radović

Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

09:30 - 10:45

PANEL 1 - Pravni aspekti digitalnog poslovanja

Moderator: Smilja Obradović, direktor Direktorata za pravne poslove Privredne komore Srbije.
Panelisti: Tatjana Matković Stefanović - Sudija Vrhovnog suda
dr Mirjana Radović - Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Miladin Maglov - Registrator Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre
Bojan Đurić - direktor Digital Parka i konsultant CDT

Go to Top